Activiteiten

Klik hier voor het nieuwe jaaroverzicht!

Er worden verschillende activiteiten georganiseerd op lokaal en landelijk niveau. Hieronder vind je alle activiteiten en informatie:

Website van het Oud-Katholiek Jongerenpastoraat | Kon. Wilhelminalaan 3, 3818 HN Amersfoort | 
Site design: Sync. Creatieve Producties; techniek: SiteCan