Leringweekend aartsbisdom Utrecht

Begintijd 17 april 2020 19:30

Eindtijd 19 april 2020 13:00

(Lees verder ...)

Website van het Oud-Katholiek Jongerenpastoraat | Kon. Wilhelminalaan 5, 3818 HN Amersfoort | 
Site design: Sync. Creatieve Producties; techniek: SiteCan