Leringweekend aartsbisdom Utrecht

Begintijd 5 april 2019 19:30

Eindtijd 7 april 2019 13:00

(Lees verder ...)

Website van het Oud-Katholiek Jongerenpastoraat | Kon. Wilhelminalaan 5, 3818 HN Amersfoort | 
Site design: Sync. Creatieve Producties; techniek: SiteCan