Jongeren volgden de sateliet in Alkmaar

Op vrijdagavond trokken tien jongeren van rond de 12 jaar de stad Alkmaar in voor een speciale speurtocht in het kader van de Advent. Met in de hand een GPS. Vroeger volgden de wijzen de ster om de goede weg te vinden, tegenwoordig navigeren we via satelieten die ook ergsn daarboven ons hangen. Grootste verschil is misschien wel dat men toen omhoog keek om de weg te vinden... en tegenwoordig omlaag. Naar de GPS, of mobiel, of andere digitale wegwijzer.

De jongeren hadden echter de opdracht om niet alleen op de GPS te kijken maar ook om zich heen. Zijn er in de stad figuren uit de kerststal te ontdekken? Jozef, Maria, Jezus, of enegelen, herders, koningen, sterren? Op af en toe zeer creatieve wijze werden deze dingen in de stad Alkmaar wel ontdekt en digitaal vastgelegd. Zo vonden de jongeren de ster van de Alkmaarse synagoge. Verderop legden ze bij een winkelruit ook een paar sterren vast die er eigenlijk niet hadden moeten zijn... sterren als de sporen van een inbraakpoging. Met dank aan fotograaf Lykle.

Al gaande ervoeren de jongeren hoe het is om de weg die je gaat te laten leiden 'door boven', zonder te weten waar je uitkomt. Met GPS is dat één ding. Durf je het in je eigen leven ook? Daarover spraken we nog enige tijd met elkaar na afloop. Advent, het zoeken van het licht. Misschien is het leven zelf ook wel een speurtocht. Met de uitdaging om je te laten leiden door wat je niet altijd kunt zien... je laten leiden door je toekomstdromen of God waar je op vertrouwt. Durf je dat?

Website van het Oud-Katholiek Jongerenpastoraat | Kon. Wilhelminalaan 3, 3818 HN Amersfoort | 
Site design: Sync. Creatieve Producties; techniek: SiteCan