Opnieuw beginnen!

Veertigdagentijd

Elk jaar, op Aswoensdag, maken we een nieuwe start! We bereiden ons veertig dagen lang voor op Pasen. Alle kleur in de kerk verdwijnt en de gewaden worden paars, de kleur van boete. De veertigdagentijd of vastentijd wordt uiteindelijk afgesloten met de Goede Week en Pasen – de verrijzenis van Jezus.

Maar waar gaat die veertigdagentijd eigenlijk over en waarom zou je moeten vasten? En hoe doe je dat dan?

 

In beide bisdommen zijn er bijeenkomsten voor jongeren. 

In Krommenie op 25 februari 2017.

In Utrecht op 4 maart 2017.

Website van het Oud-Katholiek Jongerenpastoraat | Kon. Wilhelminalaan 5, 3818 HN Amersfoort | 
Site design: Sync. Creatieve Producties; techniek: SiteCan