Vloggen en friet!

Zondag 25 juni werd in Hilversum het Zomerfeest gehouden voor de jongeren van het aartsbisdom Utrecht. De dag begon met de eucharistieviering met de parochie Hilversum. In de viering ging het over de geboorte van Johannes de Doper en de naam die hij kreeg. Pastoor Wietse van der Velde ging met de jongeren in gesprek: hoe kom je aan je naam en wat betekend je naam?

Na de viering was er limonade in De Akker. Daarna ging de groep onder leiding van pastor Michael, Sabine en Pieter naar het museum Beeld en Geluid bij het Mediapark. In dit museum kun je leren vloggen, filmpjes maken en kom je van alles te weten over de media. Na een uurtje kwam iedereen bij elkaar voor de lunch: heerlijke broodjes!

Na de lunch konden de jongeren in groepjes de andere 5 verdiepingen van het museum verkennen. Filmpjes die je maakt, kreeg je op je e-mailadres gestuurd zodat je die kon terugkijken.

Terug bij de kerk stonden in de pastorie van pastoor Van der Velde friet en frikandellen klaar en konden de ouders in een eigen ruimte een drankje met elkaar doen en elkaar ontmoeten.

Een geslaagde dag in Hilversum! Met veel dank aan de parochie Hilversum en de vrijwilligers.

Amersfoort, 26 juni 2017,
Michael

Website van het Oud-Katholiek Jongerenpastoraat | Kon. Wilhelminalaan 5, 3818 HN Amersfoort | 
Site design: Sync. Creatieve Producties; techniek: SiteCan