Leringweekend verplaatst, aanmeldingen blijven staan

Beste ouders/verzorgers,

 

In overleg met het Leringweekendteam hebben we besloten het weekend te verplaatsen naar het najaar. Het weekend is een van de grotere evenementen van het jongerenpastoraat. We vinden het daarom belangrijk dat het weekend op een ander moment kan doorgaan, veel kinderen kijken er jaarlijks naar uit om mee te gaan.

 

Een van de weinige opties die nog beschikbaar was voor de accomodatie hebben we vastgelegd, dat is: vrijdag 18 tot en met zondag 20 september 2020.

 

We hopen dat het Coronavirus dan ingedamd is en de maatregelen van de overheid zijn opgeheven. Met de aanmeldingen is het als volgt: de aanmelding van uw kind(eren) verplaatsen we mee. Het Leringweekend maakt in veel parochies deel uit van het catechesetraject. Wij hopen daarom dat uw kind(eren) in september zal deelnemen.

 

Mocht u vragen hebben of toch willen afzien van de aanmelding dan kunt u contact opnemen met ondergetekende. Voor nu alle goeds en veel gezondheid gewenst voor jullie allemaal. Hartelijke groet, Michael van den Bergh

 

Amersfoort, 24 maart 2020

Website van het Oud-Katholiek Jongerenpastoraat | Kon. Wilhelminalaan 5, 3818 HN Amersfoort | 
Site design: Sync. Creatieve Producties; techniek: SiteCan