donderdag 29 oktober 2009: Bartiméus

Vandaag staat het verhaal van Bartiméus centraal.

Bartiméus was een blinde man in Jericho. En als je blind was, nou ja, dan kom je niet zo ver. Bartiméus was dan ook een bedelaar geworden.

Hij zat langs de kant van de weg en hoorde Jezus aankomen. Hij begon hem te roepen "Zoon van David, heb medelijden met mij!". De mensen om hem heen zeiden: "Hou een op joh, je stoort hem, hij heeft nu geen tijd voor je, hij is op weg naar Jeruzalem." Maar Bartiméus riep nog harder: "Zoon van David, heb medelijden met mij!". En Jezus hoorde hem. Hij bleef staan en riep Bartiméus naar hem toe. Bartiméus liet zijn mantel en zijn staf liggen, alles wat hij had als bedelaar, en liep naar Jezus toe.  "Je geloof heeft je genezen" zei Jezus. En op dat moment kon Bartiméus weer zien. Jezus zei tegen Bartiméus: "Ga heen". Maar Bartiméus besloot om bij Jezus te blijven en volgde hem.

Dit verhaal is een genezingsverhaal uit het evangelie van Marcus. En hoewel het opzienbarend genoeg is om een verhaal te hebben waarin iemand plotseling weer kan zien, is het een van de vele genezingsverhalen van de bijbel. Maar met dit verhaal is wel wat meer aan de hand.


In het evangelie van Marcus lijkt het dat tot dit moment Bartiméus de enige is die doorheeft wie Jezus is en wat hij gaat doen. Bartiméus noemt Jezus 'Zoon van David'. Dat is een titel die alleen de Messias krijgt. Jezus is op weg naar Jeruzalem, maar niet om daar als een krijgsluchtige Messias alle Romeinen te verjagen. Nee, hij is daar als Messias van God, een weg van lijden en dood, en opstanding. Dat is ook een weg van aandacht hebben voor zieken en zwakken. De mensen zien Jezus liever als Messias die de Romeinen verslaat, die het volk op die manier komt redden. Laat hem dus voort maken om snel in Jeruzalem te komen! Maar Jezus ziet Bartiméus staan en maakt tijd voor hem. Ondanks de mensen langs de kant, die liever hebben dat hij doorloopt, op naar Jeruzalem om de vijand te verslaan. Bartiméus weet dat Jezus de Messias is die aan de zieke en de zwakke mensen denkt, de Messias van God. Daarom wil hij Jezus volgen.

Maar wat moet je nu met dit verhaal in je eigen leven? Misschien erbij stil staan dat de makkelijkste weg niet altijd de beste is. En dat wanneer je iets echt wil (zoals Bartiméus) je je niet moet laten tegenhouden door de mensen die wat anders handiger vinden….Niet de weg van macht en geld, maar de weg die gaat over gewone mensen, dat is de weg van God.

 

 

Reacties: Geen berichten
De reageermogelijkheid is momenteel gesloten.

Website van het Oud-Katholiek Jongerenpastoraat | Kon. Wilhelminalaan 5, 3818 HN Amersfoort | 
Site design: Sync. Creatieve Producties; techniek: SiteCan