Geloven in God maakt je minder despressief

Geloven in God speelt volgens psychologen een positieve rol in de behandeling van depressies en angststoornissen.

Uit een onderzoek van vorig jaar bleek dat geloven in God kan helpen stress te beperken en angsten te blokkeren. De wetenschappers ontdekten namelijk verschillen in de hersenen van mensen die geloven en atheïsten. Die uit de eerste groep zijn namelijk minder angstig en ervaren minder stress wanneer ze een fout hebben gemaakt.

Een nieuwe studie gaat nu nog een stapje verder. Bij patiënten met een klinische depressie kan de reactie op een medische behandeling verbeteren door te geloven in God die hen zal helpen. De onderzoekers vergeleken de stemming van 136 depressieve volwassenen met een depressie met hun religie. Ze ontdekten dat degenen die zich goed voelden in hun geloof 75 procent meer kans hadden om beter te worden met een medische behandeling. Dit komt volgens de onderzoekers door het gevoel dat er voor hen gezorgd werd door een god.
Bron: HLN

Hoe zit dat bij jou? Denk jij dat het geloof in God je kan helpen door moeilijke situaties heen te komen? Of zou je door die situaties juist minder gelovig worden?

Reacties: Geen berichten
De reageermogelijkheid is momenteel gesloten.

Website van het Oud-Katholiek Jongerenpastoraat | Kon. Wilhelminalaan 5, 3818 HN Amersfoort | 
Site design: Sync. Creatieve Producties; techniek: SiteCan