Oud-Katholiek Jongerenpastoraat

Maart | Palmpasen

Aankomende zondag is het Palmpasen. Het begin van het eind van de Vastentijd.

Deze zondag begint heel vrolijk, met versierde palmpasenstokken, een optocht door de kerk of door de buurt en vrolijk gezang. Hosanna voor de koning!
We denken dan aan het verhaal van Jezus toen hij Jeruzalem inging. Iedereen blij, want de Verlosser was gekomen. Hij zou het volk wel bevrijden.

Dat was ook wel het idee. Maar niet op de manier die het volk in gedachten had. Geen held die de Romeinen het land uitjoeg. Nee, iemand die praatte over je naaste liefhebben en die op een ezel de stad in reed.

In de dienst wordt het vervolg van het verhaal vertelt: de vrolijkheid slaat al snel over in woede, en later in verdriet. Jezus jaagt de handelaars uit de tempel, de mensen mopperen, Judas gaat naar de Hogepriester, Jezus viert het pesachmaal met zijn vrienden, wordt verraden, opgepakt, gekruisigd.

En daar eindigt het deze zondag. Met leegte en verdriet na een zo vrolijk begin. Zo gaan we de laatste week van de veertigdagentijd in. Een week die in het teken staat van verdriet en leegte. Het is misschien maar goed dat we weten dat het daarna weer beter wordt…

Ik wens jullie een goede week.
Groet,
jutta