Kom naar de jongerensynode!

 

Uitnodiging Jongerensynode 2013

Hebben wij wel wat te zeggen?

 

 

 

23 november 2013

Hilversum, ‘de Akker’

(naast de kerk, Melkpad 12)

 

Hierbij nodig ik je graag uit om naar de jongerensynode te komen op zaterdag 23 november. De synode is hét overlegorgaan van de kerk waar mensen bijeen komen om belangrijke beslissingen te maken over de toekomst van de kerk. Daarom zou het mooi zijn als er veel jongeren op de jongerensynode van zich laten horen zodat ook die stem gehoord wordt in de kerk. De jongerensynode is bedoeld voor jongeren van 16 t/m 25 jaar en wordt tegelijk met de reguliere synode gehouden. We zullen ook deels bij deze synode aansluiten, om inhoudelijk mee te praten en met spreekrecht in het programma.

Het thema van de jongerensynode is: ‘Hebben wij wel wat te zeggen?’

Het programma is als volgt:

9.30    Opening van de Synode, gezamenlijk

9.45    Mededelingen van het Collegiaal Bestuur aan de Synode

10.00  Ochtendprogramma van de jongerensynode:

-      Terugblik op vorig jaar

-      Wat is er bereikt?

-      Inleiding op het thema

-      Bespreking

-      Voorstel voor de reguliere synode

12.10 Dienst (gezamenlijk)

12.50  Lunch

13.30  Middagdeel van de jongerensynode        

-      Uitloop ochtendprogramma (voorstel afmaken)

14.00  Missie en Diaconaat (gezamenlijk)

15.40  Voorstel inbrengen in de Synode

15.50 Besluit

 

Aanmelden vóór 16 november via jutta@okkn.nl. Vragen en/of opmerkingen kun je daar ook kwijt.

Ik hoop je daar te zien!

Groet,

Jutta Eilander, jongerenpastor OKKN

 

Reacties: Geen berichten
De reageermogelijkheid is momenteel gesloten.

Website van het Oud-Katholiek Jongerenpastoraat | Kon. Wilhelminalaan 5, 3818 HN Amersfoort | 
Site design: Sync. Creatieve Producties; techniek: SiteCan