woensdag 28 oktober: de vlucht voor Herodes en ArchelaŁs

Vandaag staat het verhaal van de vlucht voor Herodes en Archeleüs centraal.


Even kijken of je het nog weet…waar ging het ook al weer over?

1.    Wie moest er eigenlijk vluchten en waarheen?
a)    Jezus en Maria Magdalena, naar Golgotha
b)    Jozef en Maria, naar Bethlehem
c)    Jezus, naar Kana
d)    Jozef, Maria en Jezus, naar Egypthe

2.    Wie kwamen er het eerst op kraamvisite bij Jezus?

a)    Herodes, de koning van Judea, benieuwd naar zijn opvolger
b)    De magiërs (koningen), gelokt door een ster
c)    Johannes de Doper, om hem te dopen
d)    Herders uit de buurt

3.    Herodes wilde Jezus doden, omdat hij bang was dat Jezus hem van de troon zou stoten. Hoe ontsnapte Jezus?
a)    De herders namen hem mee
b)    De familie vluchtte naar Egypte
c)    Hij zakte in een mandje de Nijl af, tot een prinses hem vond
d)    Jozef en Maria vertrokken onmiddellijk naar hun dorp Nazareth

4.    In welke plaats groeide Jezus op?

a)    Jeruzalem
b)    Bethlehem
c)    Nazareth
d)    Kapernaüm
e)    Jericho

Om het hele verhaal nog eens te lezen, klik hier
Enne… hoeveel had je er goed? (voor de antwoorden, klik hier)

Reacties: Geen berichten
De reageermogelijkheid is momenteel gesloten.

Website van het Oud-Katholiek Jongerenpastoraat | Kon. Wilhelminalaan 5, 3818 HN Amersfoort | 
Site design: Sync. Creatieve Producties; techniek: SiteCan