Aardbeving in Haiti


Je hebt natuurlijk wel gehoord over de aardbeving in Haiti.

Er zijn heel veel mensen overleden, nog heel veel mensen zoek en er is een enorm tekort aan hulpgoederen.

Samenwerkende Hulporganisaties Nederland heeft nu een actie opgezet om zoveel mogelijk goederen en hulpverleners naar Haiti te sturen om hulp te verlenen.

Als jij ook wil helpen, maak dan een gift over naar rekeningnummer 555, tnv samenwerkende hulporganisaties nederland.


Reacties: Geen berichten
De reageermogelijkheid is momenteel gesloten.

Website van het Oud-Katholiek Jongerenpastoraat | Kon. Wilhelminalaan 5, 3818 HN Amersfoort | 
Site design: Sync. Creatieve Producties; techniek: SiteCan