"God bestaat niet"

In de PKN (protestante kerk) is er al een poosje opschudding over een dominee die in een boek heeft geschreven dat God niet bestaat.
Er is nu een onderzoek naar hem gestart of hij nog wel dominee kan blijven.
Een commissie had de opdracht uit te zoeken of de opvattingen van Hendrikse in strijd zijn met die van de kerk.

Dat is niet het geval volgens de commissie. Hendrikse schrijft in zijn boek dat God niet bestaat, maar 'gebeurt'.
Daarom wijkt hij volgens de commissie niet af van andere theologen in de vrijzinnige stroming binnen de kerk.

Wat denk jou? Mag een dominee of priester twijfelen of God wel bestaat? Of kan hij/zij dan geen voorganger meer zijn?

Reacties: Geen berichten
De reageermogelijkheid is momenteel gesloten.

Website van het Oud-Katholiek Jongerenpastoraat | Kon. Wilhelminalaan 5, 3818 HN Amersfoort | 
Site design: Sync. Creatieve Producties; techniek: SiteCan