Rechten voor vrouwen in Hong Kong - rechten voor dieren in Zwitserland


Wij zijn in de Vastentijd druk bezig voor het Bethune House in Hong Kong. Vrouwen vechten daar voor hun rechten als werknemer, om een rechtvaardige behandeling en een rechtvaardig loon. In Zwitserland wordt er ook gesproken over rechten en juridische bijstand, maar dan voor....dieren!

In Zwitserland, een land dat bekend staat om zijn goede bescherming van dierenrechten, is zondag een referendum gehouden over juridische bijstand voor dieren. Het voorstel is echter afgewezen door een ruime meerderheid.
De Zwitsers kregen de vraag voorgelegd of dieren het recht op een advocaat moeten krijgen. Uiteindelijk zei 70 procent 'nee' tegen het voorstel en 30 procent 'ja'.

Het referendum was een initiatief van een groep Zwitsers die zich verenigd hebben in het Tierschutzanwalt-Initiative. Ze willen met een dierenrechtadvocaat mishandeling van dieren verder terugdringen.

De tegenstanders, inclusief de Zwitserse regering, vonden het initiatief onzin en zeiden dat dieren in Zwitserland al uitgebreide bescherming genieten. Zo is er een verbod op het doorspoelen van goudvissen door de wc en het recht op gezelschap voor eenzame dieren.

In het kanton Zürich hebben dieren sinds 1992 al recht op juridische bijstand. Het referendum dat zondag werd gehouden, had betrekking op de andere 25 kantons in het land.

De raadsman die de dieren in Zürich vertegenwoordigt, is Antoine Götschel. Hij heeft gepleit voor honden, katten, koeien, schapen en een goudvis. ''Dieren zijn een van de zwakste partijen in de samenleving en ze moeten beter beschermd worden. Het is een soort strijd voor een minderheid die gesteund moet worden'', aldus Götschel.

Götschel krijgt voor zijn werkzaamheden jaarlijks omgerekend 53.000 euro betaald. Dat is weliswaar een bescheiden bedrag voor een advocaat, maar de regering vreesde voor de financiële consequenties als een landelijk systeem van dierenrechtadvocaten zou worden ingevoerd.

Ook de machtige boerenlobby in Zwitserland heeft zich verzet tegen het initiatief. Ze vreest dat veehouders te veel rekening moeten houden met het welzijn van de dieren.
© ANP


Wat mij betreft houden wij het nog even bij de rechtsbijstand voor de vrouwen in Hong Kong...

Reacties: Geen berichten
De reageermogelijkheid is momenteel gesloten.

Website van het Oud-Katholiek Jongerenpastoraat | Kon. Wilhelminalaan 5, 3818 HN Amersfoort | 
Site design: Sync. Creatieve Producties; techniek: SiteCan