Goede Vrijdag

Vrijdag 2 april: Goede Vrijdag

Dit is de dag waarop we gedenken dat Jezus stierf aan het kruis. In de ochtend zijn er in veel kerken kruiswegstaties: verhalen en beelden die de weg laten zien die Jezus aflegde tot het kruis.

goede vrijdag

In de middag, om 3 uur, is er een kerkdienst. Volgens de bijbel stierf Jezus 'op het derde uur', dat betekent op het derde uur na de middag, 3 uur 's middags dus. In de kerkdienst is dan 'herheffing'of 'verering' van het kruis. Mensen knielen bij het kruis of leggen er bloemen neer. Beetje vreemd, zul je misschien denken. Want dat kruis, dat is toch helemaal niet zo positief? Nee, dat is het ook niet. Maar is wel dóór de dood van Jezus aan het kruis dat hij de mensen kon verlossen van hun zonden. Zonder dat kruis had dat niet gekund. Daarom mogen we het toch 'Goede' vrijdag noemen.

Maar in de Goede Vrijdagdienst zelf is van dat goede nog niet veel te merken. Daar gaat het om het kwaad in de wereld, om het verdriet, om de vraag 'waarom'. Waarom kwaad vroeger, waarom kwaad nu? En dat is niet alleen een vraag aan God, dat is net zo goed een vraag van God aan ons. Zoals er ook in de Goede Vrijdagdienst gevraagd wordt:

“Mijn volk, wat heb Ik u gedaan?
Of waarin heb Ik u bedroefd?
Antwoord Mij!
Want Ik heb u uitgeleid uit het land van Egypte,
maar gij hebt een kruis bereid aan uw Redder.”

Die vraag gaat natuurlijk niet alleen over de mensen in Jezus' tijd. Die geldt net zo hard voor ons. Wat is ons Egypte, waar worden wij uit gered, waar gaan wij met verachting mee om en wie laten wij in de steek?

 

Ben je benieuwd naar hoe zo'n goede vrijdagdienst gaat? Kijk dan eens bij jou in de buurt in de parochie of ze 's middags zo'n dienst hebben.


God is vannacht gevallen
Ik heb het zelf gezien
Hij reed op een ezel een grote, witte stad binnen
en alle mensen juichten
Ze riepen dat Hij koning moest worden
maar Hij keek eerder droevig
En toen Hij niet luisterde
naar hun afgedwongen uitnodiging
lieten ze Hem vallen
Hij viel en ze lieten Hem vallen
met de tranen in zijn ogen

Ze namen Hem gevangen en
we zijn allemaal gevlucht
Wij waren zijn vrienden
maar we zijn allemaal gevlucht
toen we zagen hoe Hij leed
Ze sloegen Hem aan een kruis
een groot houten kruis
en Hij is doodgedruppeld

Ze vroegen mij:
ken je Hem?
En ik zei nee
Ze vroegen mij
jij kende Hem toch?
En ik zei nee
Ze zeiden tegen mij
maar je hebt Hem toch gekend?
En ik zei nee, ik ken Hem niet
vervloekt, ik zweer het
ik ken Hem niet

En toen heb ik pas gehuild
Hij is dood
en ik heb Hem niet gekend

(Intercity Bestemming Pasen)

Reacties: Geen berichten
De reageermogelijkheid is momenteel gesloten.

Website van het Oud-Katholiek Jongerenpastoraat | Kon. Wilhelminalaan 5, 3818 HN Amersfoort | 
Site design: Sync. Creatieve Producties; techniek: SiteCan