4 mei

Vandaag is het 4 mei, de dag waarop in Nederland Dodenherdenking plaatsvindt. Om 8 uur is het overal 2 minuten stil en denken we aan de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog, maar ook aan alle slachtoffers van rampen en oorlogen daarna.

bombardement WOII

Op de website van Anno is er een heel verslag te zien en te horen van de oorlog in Nederland en de bevrijding daarna. Kijk daarvoor hier

Website van het Oud-Katholiek Jongerenpastoraat | Kon. Wilhelminalaan 5, 3818 HN Amersfoort | 
Site design: Sync. Creatieve Producties; techniek: SiteCan