Aanmelding voor Zomerfeest en Congres gesloten!

Je kunt je nu niet meer opgeven voor het Congres en het Zomerfeest, helaas...

Voor de mensen die zich wel hebben aangemeld: we gaan er wat leuks van maken!!

klaarmaken voor het feestje

Website van het Oud-Katholiek Jongerenpastoraat | Kon. Wilhelminalaan 5, 3818 HN Amersfoort | 
Site design: Sync. Creatieve Producties; techniek: SiteCan