Jongeren in Krommenie in hun element!

Afgelopen zaterdag was de jongerendag in Krommenie. Zo'n 35 jongeren uit het bisdom Haarlem kwamen naar Krommenie om een dag 'in hun element te zijn'. De vier elementen vormden namelijk het thema van deze dag.

element

En de elementen waren ons goed gezind: met onze voeten stevig op aarde, onze haren in de wind en de zon op ons gezicht hadden we een leuke dag met verhalen, opdrachten, spellentocht, dienst en barbecue. En  het water... dat kabbelde mooi in de vaart achter ons maar viel gelukkig niet uit de hemel op ons neer....

Foto's volgen!

Reacties: Geen berichten
De reageermogelijkheid is momenteel gesloten.

Website van het Oud-Katholiek Jongerenpastoraat | Kon. Wilhelminalaan 5, 3818 HN Amersfoort | 
Site design: Sync. Creatieve Producties; techniek: SiteCan