Dominee zegt: hopen en bidden dat Oranje snel verliest

(C) Telegraaf.nl
Elburg -  Bijna heel Nederland geniet van het WK, maar dat is niet naar de zin van iedereen. Een christelijk-gereformeerde dominee uit Elburg op de Veluwe roept christenen op vooral te bidden voor een snelle uitschakeling van Oranje. Hij waarschuwt ouders hun kinderen niet naar het WK te laten kijken. Het WK is namelijk zondig.

bidden voor oranje
"Het hele evenement en alles wat er gebeurt, de hele entourage, de verdwazing, de exorbitante bedragen die erin omgaan, de afgoderij die er met de spelers gepleegd wordt, het hele WK voetbal is het toppunt van werelds vermaak. God en het wereldse vermaak staan tegenover elkaar," zegt dominee M.A. Kempeneers op refoweb.nl. Hij haalt bijbeltekst 1 Johannes 2:15 aan: “Hebt de wereld niet lief, noch hetgeen in de wereld is; zo iemand de wereld liefheeft, de liefde des Vaders is niet in hem.”
Wie van en met de wereld wil genieten en dus van het WK moet de prijs betalen: "de eeuwige rampzaligheid." De dominee drukt ouders dan ook op het hart hun kinderen niet naar het WK te laten kijken. Veel gereformeerden hebben geen tv, maar wel een computer. De dominee adviseert daarom een filter op het internet te zetten. Mochten de kinderen dit filter weten te omzeilen, dan moeten zij dat maar voor God verantwoorden. Dan is het niet langer het probleem van de ouders.
Het zou maar het beste zijn als Oranje er snel uitvliegt, besluit dominee Kempeneers: "En we zullen maar hopen en bidden dat Nederland zo spoedig mogelijk zal verliezen. Of nog beter, we zullen bidden om de bekering van land en volk. Of de Heere in de toorn aan Zijn ontferming wil gedenken."

Wat vind jij hiervan? Gaat de Oranje gekte te ver en is het afgoderij? Of kunnen 'van de wereld genieten' en bij God horen best samen gaan?

Reacties: 1-2
Door Gast: geen voetbal fan @ 2010-06-29 23:51:45
geef het volk brood en spelen
Door Romanetienne @ 2010-07-19 23:03:48
geniet
onzin, je mag best genieten van het leven, ik denk eerder dat het zondig is als je je hele leven verpest door geen plezier te maken... als we zo'n doemdenkers worden mag je ook niet meer lachen ofzo...
Reacties: 1-2
De reageermogelijkheid is momenteel gesloten.

Website van het Oud-Katholiek Jongerenpastoraat | Kon. Wilhelminalaan 5, 3818 HN Amersfoort | 
Site design: Sync. Creatieve Producties; techniek: SiteCan