Eerste bericht uit Taizé

De jongeren uit Amersfoort die naar Taizé zijn gegaan doen verslag!

Eerste bericht uit Taize
 
Vanuit Amersfoort is er een groep van 20 jongeren aangekomen in Taize. Vrijdagavond kwam de groep bij elkaar in de oud-katholieke kerk in Amersfoort om met elkaar kennis te maken en om de reiszegen te ontvangen van dominee Rein van der Zwan. Sommigen kenden elkaar, anderen niet. Op zaterdagmorgen om 6 uur vertrok de bus. We werden uitgezwaaid en toen gingen we op weg. Eerst naar Utrecht om daar mensen op te halen, daarna naar Delft om daar een groep op te halen die we nog kenden van vorig jaar. Dat was meteen heel gezellig. Daarna ging het zonder enig oponthoud naar Taize. Onderweg stopten we drie keer kort. Er waren geen files en geen omwegen. Om half 7 stapten we in Taize uit de bus waar we welkom werden geheten door broeder Sebastiaan. Heel relaxed zetten we onze tenten op om daarna de omgeving te verkennen. Het was een goed begin van  onze pelgrimstocht. 's Nachts heeft het even geregend, waardoor het wat afkoelde.   

taize
Op zondag vierden we de eucharistie. Daarna moest er gewerkt worden. Sommige jongeren gingen in de keuken werken (eten koken, afwassen of eten uitdelen), anderen gingen afval verzamelen, weer anderen gingen 's middags helpen bij de ontvangst. Het was eigenlijk te warm om zo hard te werken.
's Middags was de officiele ontvangst. Het toeval wilde dat wij ontvangen werden door Pieter. Hij is, ironisch genoeg, lid van onze groep. Dat was wel grappig.
Vandaag gaan de gespreksgroepen beginnen, voor sommigen nieuw, voor anderen meer bekend, maar het blijft altijd verrassend!

voor meer berichten uit Taizé, hou deze site in de gaten!

Reacties: Geen berichten
De reageermogelijkheid is momenteel gesloten.

Website van het Oud-Katholiek Jongerenpastoraat | Kon. Wilhelminalaan 5, 3818 HN Amersfoort | 
Site design: Sync. Creatieve Producties; techniek: SiteCan