Kerkdienst en dan excursie.... 6 bussen naar een klooster, en wij naar de Zoo!

Vandaag was de dag van de grote 'Unionsgottesdienst', de gezamenlijke eucharistieviering om de Unie van Utrecht te vieren. Aartsbisschop Joris Vercammen ging voor in de dienst, maar dat betekende niet dat hij alleen vooraan stond. Wel ongeveer 20 bisschoppen en oud-bisschoppen stonden naast heb, allemaal met hun eigen specifieke mijter. Vooraan in de kerk zaten dan nog alle bevriende priesters van andere kerken, zoals de koptische, de orthodoxe, de evangelisch-gereformeerde, de rooms-katholieke en de servische kerk.  Een kleurrijk geheel van outfits! En apart om een dienst te hebben die afwisselend in het Frans, het Duits, het Engels, het Italiaans, het Pools en het Nederlands is!

En achter al die hoogwaardigheidsbekleders...zaten wij! Twee rijen jongeren in een hele grote kerk. Maar we waren wel zichtbaar vandaag, want Ruth las in haar beste Frans de eerste lezing, terwijl Marijtje, Safiye, Madaleine, Willemijn en Olga in het Pools, het Engels en het Nederlands de voorbeden lazen die we gisteren samen geschreven hadden. Goed man!

Daarna vertrok dus iedereen op excursie naar een klooster. Maar wij hadden daar niet zo erg veel behoefte aan.. dus na een lekkere lunch zijn wij richting Zoo gegaan. Kon ook bijna niet anders, want dat zijn onze buren hier in Zurich.

Masoala Halle

De Zoo was groot, mooi en onoverzichtelijk soms. (spreek je af bij de neushoorns, zijn er drie plekken waar neushoorns zijn!!) Heel apart was de Masoalahalle, een enorme kas waar een heel stuk regenwoud uit Madagascar is nagemaakt, inclusief beesten. Super om daar door enorme bomen te lopen en dan opeens op een takje naast je hoofd een kameleon te zien terwijl er een enorme vleermuis over je hoofd vliegt.

Vanavond hebben we ons bezig gehouden met een voorbereiding voor vrijdag. Maar wat dat is? Dat vertellen we nog even niet....

Website van het Oud-Katholiek Jongerenpastoraat | Kon. Wilhelminalaan 5, 3818 HN Amersfoort | 
Site design: Sync. Creatieve Producties; techniek: SiteCan