Jongerensynode: goede ideeŽn voor de kerk!

Dit jaar kende de primeur van de jongerensynode. Deze vond plaats parallel aan de synode. De aanwezige jongeren woonden het begin van de synode bij, tot en met de mededelingen van het Collegiaal Bestuur, en gingen daarna in een aparte ruimte met hun eigen onderwerpen aan de slag. Deels overlapten deze de onderwerpen van de synode. Zo werd bijvoorbeeld de Nota Presentie ook in de jongerensynode besproken. Daarnaast werden er voornamelijk onderwerpen besproken die de jongeren zelf aandroegen.

Ondanks dat de groep niet erg groot was, was er wel een mooie verdeling van leeftijd en van verschillende parochies.  Door de grootte van de groep was het goed mogelijk om samen te discussiëren en ieder aan woord te kunnen laten. De sfeer en inzet in de jongerensynode was erg positief.

Over veel werd er gesproken, maar uiteindelijk waren er vier onderwerpen die  ingebracht zijn in de synode. Deze zijn:

 • 1.  Kerk en geloof door de ogen van jongeren.
  De kerkdienst vormt in de ogen van de jongeren niet per definitie waar het in het geloof om gaat. Zij voelen zich er vaak niet bij betrokken en het spreekt ze niet aan. Moet er dan echt een aparte, aantrekkelijke kerkdienst georganiseerd worden om jongeren te trekken? Nee, niet zozeer, denken zijn, hoewel door het kritisch bekijken van taal in de liturgie, gebruikte gezangen en actualiteit en interactie m.b.t. de preek er wel meer aantrekkingskracht van de kerkdienst uitgaat voor jongeren. Toch zal dat niet direct leiden tot een centrale plaats voor de kerkdienst in het geloofsleven van jongeren.  Zij zien de plaats voor jongeren met geloof meer in activiteiten naast/ buiten de kerkdienst, waar jongeren vrijblijvend samen met leeftijdsgenoten kunnen praten. Oók over geloof, maar niet als enige invalshoek. Het moet  toegankelijk zijn, netwerkopbouwend en het liefst divers.
 • 2. Duurzaamheid.
  Het is de jongeren nog te onduidelijk hoe de kerk zich profileert ten opzichte van duurzaamheid. En wat doen ze eigenlijk nou precies in het buitenland, aan hulp?
  Graag zouden ze daar eens wat meer duidelijkheid in krijgen. Daarnaast halen ze aan dat ook kleinschaligheid in duurzaamheid juist mooi kan zijn, ook binnen Nederland. Bijvoorbeeld statiegeldflessen-projecten, oud-papier dienst, bomen planten. De kerk profileert zich het liefst sterk op het gebied van duurzaamheid, ze draagt zo toch zorg voor de  schepping.
  Het liefst zien ze acties vanuit de kerk op deze gebieden, en dan in samenwerking  met de buurt en de stad. Presentie van de parochie in de samenleving in optima forma!
 • 3. Bereikbaarheid van jongeren
  Landelijk en regionaal wordt er best wel veel geregeld voor jongeren - maar waarom is de opkomst dan vaak laag? Een deel van het antwoord kan zijn dat de vraag is of de informatie over activiteiten wel goed aankomt.
  De jongeren vrezen van niet, en stellen voor om binnen een kerkbestuur iemand aan te stellen of een portefeuille erbij te geven voor de communicatie met de jongeren, als contactpersoon voor de parochie. Deze persoon kan de informatie vanuit de jongerenpastor, Stichting OK Jeugdwerk of andere parochies  goed door geven en de lokale jongeren motiveren. Zonder goede communicatie hebben projecten geen kans van slagen, het begint dus op lokaal niveau. Ook kan het samen doen van activiteiten op een lokaal niveau leiden tot een drempelverlaging ten opzichte van regionale of landelijke activiteiten.
  Graag van de parochies dus z.s.m. reactie hierop, te mailen naar jutta@okkn.nl. Het CB zal hier ook achteraan zitten.
 • 4.Social media.
  Social media worden al wel door de kerk, ook om jongeren te bereiken, maar er kan meer en beter.  Van belang is dat wanneer het gedaan wordt het ook goed gedaan wordt en dat diegene weet waar hij/zij mee bezig is (bij voorbeeld bij het in de gaten houden van privacy gevoelige informatie) Bij activiteiten zou het goed kunnen werken dat je kunt zien wie er precies gaan en  wat gaat er gebeuren. Social Media is een mooi medium om de interactie te bevorderen en kan een platform zijn voor discussie en promotionele activiteiten. Toezicht op content is wel van belang.
  Pastoor Scheltinga vraagt zich af, of het op social media als facebook, dan juist gewenst is om als pastoor ook aanwezig te zijn, of niet?
  Een uitgebreid, weloverwogen antwoord kunnen de jongeren natuurlijk niet direct geven, maar het lijkt allen zeker gewenst, mits er ook wel grenzen aan zijn. We hoeven niet gespamd te worden met elke kerkdienst die plaatsvindt..  J

De hoop na deze jongerensynode is dat de synodalen, het presidium en het Collegiaal Bestuur de aanbevelingen van de jongeren ter harte nemen en er mee aan de slag gaan in hun eigen situatie. De jongeren zelf hebben aangegeven dat ze volgende jaar een tweede editie van de jongerensynode wel zien zitten. Daar moeten we dan maar werk van maken!

 

Jutta Eilander

Hilversum, 26 november 2012

Reacties: Geen berichten
De reageermogelijkheid is momenteel gesloten.

Website van het Oud-Katholiek Jongerenpastoraat | Kon. Wilhelminalaan 5, 3818 HN Amersfoort | 
Site design: Sync. Creatieve Producties; techniek: SiteCan