Bijbelgespreksgroep 18+


Geloof, liefde en rechtvaardigheid vs. arrogantie, zelfzuchtigheid en egoïsme. Hoe ziet de maatschappij van nu er daadwerkelijk uit?

Op vrijdag 15 april om 19.30 uur is er weer gespreksgroep voor jong-volwassenen in de pastorie van de parochie IJmuiden. We lezen dan o.a. 2 Timotheus waarin dit onderwerp aan bod komt.

Uiteraard ontbreken naast de bijbel, de hapjes, de drankjes en de gezelligheid niet.

Rick de Ronde, IJmuidenDatum:   15 april 2016
Tijd:       19.30 uur
Plaats:   Sacristie Engelmunduskerk
    Kon.Wilhelminakade 119
    1975 GJ IJmuiden

Website van het Oud-Katholiek Jongerenpastoraat | Kon. Wilhelminalaan 5, 3818 HN Amersfoort | 
Site design: Sync. Creatieve Producties; techniek: SiteCan