We zijn vertrokken

 

Daar gaan we dan, met z’n veertienen in de trein. Een heel pakket met tickets werd vorige week bezorgd op het bisschoppelijk bureau en geef nu toegang tot de ICE en vervolgtreinen.

 

Er moet heel wat overgestapt gaan worden, omdat we op een lastige tijd in Wenen moeten zijn én we graag met de trein willen gaan. Dit idee was tijdens het “internationaal overleg van oud-katholieke jongerenpastores” opgekomen om verschillende redenen. Natuurlijk is het beter voor het milieu, maar daarnaast is het ook gezelliger. Je kunt wat rondlopen in de trein en je meer als groep gedragen. In het vliegtuig daarentegen zouden de mogelijkheden voor de groep beperkter zijn en het is een hoop gedoe met in- en uitchecken. De voordelen van de trein wegen dus op tegen de nadelen: een lange, heel lange reis is. Maar genoeg tijd om elkaar nog beter te leren kennen en lol te maken. 

 

Er zijn vijf jongeren uit elk bisdom, meiden en jongens 50/50 en uit alle windstreken van het land. Een hele leuke combi van deelnemers dus. 

 

Met een grote tas boodschappen met ‘versnaperingen’ ben ik vanmiddag vertrokken van Rotterdam naar Amersfoort, om daar nog de laatste zaken af te handelen op het bisschoppelijk bureau. Nog wat printwerk regelen en de tickets ophalen. Vanaf Amersfoort ben ik naar Utrecht CS gegaan. Daar hebben we elkaar opgewacht buiten de poortjes. Toen de groep compleet was hebben we de groepsfoto gemaakt en zijn we op de trein gestapt.

 

Michael

Website van het Oud-Katholiek Jongerenpastoraat | Kon. Wilhelminalaan 5, 3818 HN Amersfoort | 
Site design: Sync. Creatieve Producties; techniek: SiteCan